İsmailağa Külliyesi – 2
Yatılı Kız Tekâmül Medresesi


Hakiki kurtuluşun yolu olan Ehl-i Sünnet’in muhafazası ve sonraki nesillere aktarılmasının yegâne vasıtası, ilmî medrese geleneğini yaşatmaktır. Bugüne kadar sayısız âlim yetiştirmiş ve hocalar cemaati olarak temayüz etmiş İsmailağa Câmiası olarak, ilmî faaliyetlerimizi her geçen gün daha da geliştirerek büyütme gayreti içerisindeyiz.

Külliyemiz:

 • 150 Kişilik Yatılı Kız Tekâmül Medresesi
 • Sohbet, Seminer ve Toplantı Salonu
 • Misafirhane
 • Yemekhane

hizmet birimleriyle, bu faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapacaktır.


Kız Tekâmül Medresesi İnşaatına Destek Ol
https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyesi-2-tekamul-binasi-1-scaled.jpeg

Yatılı Kız Tekâmül Medresemizin Özellikleri ve Gelişim Plânı


 • 5 senelik medrese eğitimini muhtelif medreselerde tamamlamış olan mezunları, gerçekleştirmiş olduğumuz yazılı sınavların ve heyet değerlendirmesinin ardından Kız Tekâmül Medresemize kabul ediyoruz.
 • Külliyemiz vesilesiyle, Kız Tekâmül Medresemizi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.

Yatakhane ve Sosyal Alan

 • Kız Tekâmül Medresemizde okuyan talebelerimize, sosyal aktiviteleri de dâhil bütün ihtiyaçlarını külliyemizde yatakhanenin de yer alacağı müstakil katta karşılayabilecekleri bir ortam sağlamayı planlıyoruz.

Medreselerin Hoca İhtiyacını Karşılamayı Hedefliyoruz

 • Kız Tekâmül Medresemizden mezun olan hoca hanımlar, kız medreselerimizin hoca ihtiyacı doğrultusunda vazifelendirilmektedir.
 • Kız Tekâmül Medresesi mezunlarımız, ilmî faaliyetlerin yanı sıra emr-i bi’l ma‘rûf ve sohbet faaliyetlerini de yerine getirmektedirler.

 

https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyesi-2-misafirhane-1-320x209.jpeg
https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyesi-2-sinif-1-320x180.jpeg

Toplantı, Sohbet ve Seminer Salonu

Kız Tekâmül Medresemize ev sahipliği yapacak külliyemizde, mahremiyet esaslarına uygun mekân ihtiyacına cevap verecek nitelikte; toplantı, seminer ve sohbet salonu yer alacaktır.

Salon Özellikleri ve Planı

 • Salonumuz sadece hanımlara ait olmak üzere, 300 kişi kapasiteli olarak planlanmıştır.
 • Salonumuz vasıtasıyla sohbet, ilim ve toplantı meclislerinin mahremiyet esaslarına uygun bir şekilde kurulumu sağlanacaktır.
 • Kız Tekâmül Medresemiz, daimî eğitim görecek hoca hanımların yanı sıra her eğitim-öğretim senesi başında ve yıl içinde yurt içinde çeşitli bölgelerde görev yapan hoca hanımları da misafir edecek ve tekâmül seminerlerine ev sahipliği yapacaktır.
 • Salonumuzda, hizmet bölgelerinden gelen hocalarımıza yönelik sunum ve seminerler düzenleneceği gibi, toplumumuzun ilmî ve manevî hayatına, kişisel gelişimine yönelik sohbet ve seminerler de gerçekleştirilecektir.
https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyesi-2-toplanti-salonu-1-scaled.jpeg

Misafirhane

* Külliyemizde yer alacak misafirhanemiz, yurt içi ve yurt dışından tekâmül seminer ve toplantılarımıza katılacak hoca hanımları misafir edecektir.

*Sene içerisinde merkezimizdeki çeşitli toplantı ve faaliyetlere iştirak edecek hoca hanımlar da külliyemizin misafirhanesinde ağırlanacaktır.


https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyesi-2-misafirhane-1.jpeg

Külliyemiz Büyük Bir İhtiyacı Karşılayacaktır


Mahmud Efendi Hazretlerimiz ve yetiştirdiği hocaların özveri ve gayretleriyle dünya çapında 40’ı aşkın ülkeye yayılan faaliyetlerimiz, inşa edilen müesseselerle daha yaygın ve kurumsal bir şekilde yürütülecektir.

Hanım hoca ihtiyacını karşılama konusunda büyük bir boşluğu dolduracak olan İsmailağa Külliyesi-2 Kız Tekâmül Medresesi, yaklaşık 400m2 alanda, 2500m2 inşaat alanına sahip bir şekilde, 5 katlı olarak inşa edilecektir. Külliyemizin sohbet salonu vesilesiyle, hanımların ihtiyaç duyduğu mahremiyet esaslarına uygun salon ihtiyacı da karşılanmış olacaktır.

Duâ ve desteklerinizle tamamlanacak olan külliyemiz, büyük bir ihtiyaca cevap verecek ve hizmetlerimizin geleceğe taşınması ve ilânihaye devamı konusunda önemli bir görev üstlenecektir.


Kız Tekâmül Medresesi İnşaatına Destek Ol
https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/ismailaga-kulliyrs-2-insaat-2-scaled.jpg

Kıyamete Kadar Açık Kalan Ecir Kapısı

Zaman üstü hizmet yolu olan, nesiller boyunca devam edecek ecir ve hasenat kapısıdır külliyeler. “Hayra vesile olan, hayrı işleyen gibidir” hadîs-i şerîfinin manası doğrultusunda ilmî ve hayrı faaliyetlere; dostluk ve kardeşlik yolunda nice üstün hizmetlere ortaklıktır. “İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i Câriye (sürekli, kalıcı iyilik), kendisinden faydalanılan ilim, kendisini hayırla yâd ettiren salih evlat.” hadîs-i şerîfinin müjdesine talip olmak ve son nefesi vermekle kesilmeyen, kıyamete dek baki kalacak ahiret sermayesidir. Sahibini vefatından sonra bırakmadığı gibi, kıyamet gününde de yalnız bırakmayacak ve o zor günde kuşatacak olan sadık bir gölgeliktir.

Destek ve Yardımlarınızla Tamamlanacak

Destek ve yardımlarınızla, planlanan süre içerisinde tamamlanarak ümmet-i Muhammedi’n ilmî gelişimi, birlik ve beraberliği yolunda hizmet vermeye başlayacağını ümit ettiğimiz İsmailağa Külliyesi-2 Kız Tekâmül Medresesinin hayırlara vesile olmasını temenni eder, İslâm’ın izzetini muhafaza konusundaki hizmetlerimizin muvaffakiyet ve makbuliyetini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2023/08/kiyamete-kadar-acik-kalan-ecir-kapisi-scaled.jpeg

İletişimTelefon

+90 850 811 7777


Hesap No

Kuveyt Türk Katılım
Fatih Çarşamba Şb.
HESAP NO: 634062 – 3
IBAN TR67 0020 5000 0006 3406 2000 03