İSMAİLAĞA KÜLLİYESİ

İsmailağa Külliyesi Hakkında

https://ismailagakulliyesi.com/wp-content/uploads/2021/11/dernekortabant-scaled.jpg

İsmailağa Külliyesi;

  • 10.000 Kişilik Aşevi,
  • Tekâmül Medreseleri,
  • İhtisâs Medreseleri,
  • Dinî Meseleleri Danışma Hattı,
  • Sohbet, Seminer ve Toplantı Salonları, Kütüphane ile bu faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmakla hizmet vermektedir.

Aşevimizin Özellikleri ve Gelişim Planı

• Ramazân-ı Şerîf ayında ve dinî açıdan önem taşıyan gecelerde binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunulacak, mevcut kapasite arttırılmıştır.
• Günlük 3.000 kişilik sıcak yemek kapasitesi, günlük 10.000 kişiye hizmet verecek şekilde geliştirilmiştir.
• Aşevimiz, daha geniş ve ferah bir yemek salonuna sahip olmuştur
• Talebe ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet ağı genişletilmiştir.
• Külliyemizin hizmetlerinden yararlananlara; sohbet, toplantı ve merasimlere iştirak eden misafirlerimize nezih bir mekân hizmeti sağlanmıştır.

İsmailağa Külliyesi içinde hizmete geçmiş olan aşevimiz, yemek salonu vasıtasıyla gerek külliyedeki medreselerimizin talebelerine, ayrıca gerekirse tertip edilecek sohbet, toplantı ve merasimlere iştirak eden misafirlerimize nezih bir mekan hizmeti sunmaktadır.

Tekamül Medresesi

Hakikî kurtuluşun yolu olan Ehl-i Sünnet’in muhafazası ve sonraki nesillere aktarılmasının yegâne vasıtası; ilmî medrese geleneğini yaşatmaktır. Bugüne kadar sayısız âlim yetiştirmiş ve hocalar cemaati olarak temayüz etmiş İsmailağa Câmiası olarak, ilmî faaliyetleri her geçen gün daha da geliştirerek büyütme gayreti içerisindeyiz.

Tekâmül Medresemizin Özellikleri

• 5 senelik medrese eğitimini gerek yurt içinde gerek yurt dışında muhtelif medreselerde tamamlamış olan mezunları, gerçekleştirmiş olduğumuz yazılı sınavların ve heyet değerlendirmesinin ardından Tekâmül Medresemize kabul ediyoruz.
• Tekâmül Medresemizin tedrisat süresini ve ayrıca talebe sayısını iki katına çıkarttık.
• Tekâmül Medresemizde okuyan talebelerimize bütün ihtiyaçlarını, İsmailağa Külliyesi’nde tahsis ettiğimiz, yatakhanenin de yer alacağı müstakil katta karşılayabilecekleri gibi ayrıca sosyal aktivitelerini de yerine getirebilecekleri bir ortam sağladık.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Hoca İhtiyacını Karşılamayı Hedefliyoruz

• Tekâmül Medresemizden mezun olan hocalar, yurt içi ve yurt dışı hoca ihtiyacına göre vazifelendirilmektedir.

• Tekâmül Medresesi mezunlarımız, vazife aldıkları bölgelerde ilmî faaliyetlerin yanı sıra, emri bil maruf faaliyetini de yerine getirmektedirler.

İhtisas Medresesi

İlme verilen değerin tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar düştüğü bir dönemde, İslâmî ilimler eğitimi her zamankinden daha çok önem kazanmış durumdadır. Özelikle ilimden ve amelden uzaklaşmış olmak sebebiyle maruz kaldığımız ve boğuşmakta olduğumuz çağın problemlerine gerçek çözümü, mütehassıs âlimler üretecektir.Bu nedenle İhtisâs medresemizin gayesi; bu sorunlara hâl çareleri üretecek âlimler yetiştirmektir.

Mahmud Efendi Hazretleri’nin: “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açılsın” sözü mucibince ilmî faaliyetleri azamî önemli gören câmiamızın bu alandaki faaliyetleri, özellikle yurt içinde ve yurt dışında dört kıtada sürdüğü gibi, Tekâmül medresesi ve İhtisâs medresesi vasıtasıyla artık mütehassıs âlimler yetiştirmeye yönelik üst düzey bir şekilde de sürmektedir.

Geleceğe Yön Verecek Mütehassıs Âlimler Yetiştiriyoruz

• Tekâmül medresemizden icâzet alarak mezun olan talebeler arasından seçtiğimiz kabiliyetli hocaları İslâmî ilimler alanında mütehassıs hocalarımızın rahle-i tedrisatında ihtisâs eğitimi vererek; Akaid-Kelâm, Hadis, Fıkıh ve Tefsir alanlarında mütehassıs birer âlim olarak mezun ediyoruz.
• İsmailağa Külliyesi içinde, müderrislerin eğitim gördüğü İhtisâs Medresemiz faaliyetlerini, İsmailağa Külliyemizde, tahsis etmiş olduğumuz katında sürdürecektir. Böylece medresemize ait yatakhanenin de yer aldığı katta, gelişen yaşam ve eğitim koşullarıyla birlikte eğitim kalitesi de artmıştır.
• İhtisâs eğitimlerini tamamlayıncaya kadar talebeler her türlü ihtiyaçları külliye içerisinde karşılanmaktadır.

Dini Meseleleri Danışma Hattı

Müşerref bir varlık olmanın yanı sıra mükellef bir varlık olarak yaratılmış olan insan, hayatının her anında dinî hükümlerin kapsamı içindedir. Bu durum, münferit ibadetlerden alışverişe ve daha birçok alana yönelik fıkhî soruları mü’minlerin gündemine getirmektedir.

Dinî Meseleleri Danışma Hattımızın Özellikleri ve Gelişim Planı

• “Fıkıh Kurulu” bünyesinde hayata geçirdiğimiz Dinî Meseleleri Danışma Hattımızda, İhtisâs medresemizde fıkıh ihtisâsı yapmış 20 hocamız görev yapmaktadır.
• Bilgi kirliliğinin hemen her alanda yaşandığı günümüzde, Ehl-i Sünnet hassasiyetini gözeterek fetva verenlerin son derece az olması hasebiyle, hattımız hizmetlerini halkımızın yoğun teveccühüyle sürdürmektedir.
• Dinî Meseleleri Danışma Hattımız senede ortalama yüz yirmi binin üzerinde telefona cevap vermektedir.
• Fıkıh heyetimizin, hizmetlerini İsmailağa Külliyesinde yürütmeye başlamasıyla birlikte, kadromuzu ve böylece hizmet ağımızı da genişlettik.

Toplantı, sohbet ve seminer salonları / kütüphane
İsmailağa Külliyemizde, mahremiyet esaslarına yönelik mekân ihtiyacına cevap verecek nitelikte; toplantı, seminer ve sohbet salonu yer almaktadır.

Salon Özellikleri ve Planı

• Salonumuz, erkeklere ve hanımlara ait olmak üzere, giriş-çıkışları ve bölümleri tamamen ayrı, 1000 kişi kapasitelidir.
• Salonumuz vasıtasıyla; sohbet, ilim ve toplantı meclisleri, mahremiyet esaslarına uygun bir şekilde kurulmuştur.
• Salonumuzda, hizmet bölgelerinden gelen hocalarımıza yönelik sunum ve seminerler düzenlendiği gibi, toplumumuzun ilmî ve manevî hayatına, kişisel gelişimine yönelik sohbet ve seminerler de gerçekleştirilmektedir.

Kütüphane

Kütüphaneler, tarih boyunca külliye ve ilmî müesseselerin en önemli birimleri arasında yer almıştır. İsmailağa Külliyemiz, bünyesinde ki kütüphanesiyle, bu alanda büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Kütüphane Özelliklerimiz

• İslâmî ilimler ve kültürel alanda kaynak niteliği taşıyan eserlerden oluşan geniş ve zengin içerik.
• İlim tahsil eden talebe ve araştırmacılara çalışma ortamı sağlayan salon.
• Talebe ve misafirlerimizin kütüphanemizin yer aldığı katta sosyal aktivitelerini yerine getirebilecekleri birimler.

Yatakhane

Külliyemiz inşaatı devam ederken,yatakhane için ayrılan bölümü dersliğe çevirerek daha çok Âlim yetiştirme maksadı ile 3 adet parsel anlaşması yaptık.Böylece bu yeni parseller ile yatakhanelerimizi, ek binaların içinde, daha geniş ve ferah alanlarda inşa ederek,geleceğin Ehli Sünnet Âlimlerinin istirâhati için hizmete sunacağız.

İçiçe olan binaların ortasında, büyük zorluklarla yapılan 3 parsel anlaşması ile, planladığımız ek binalar için yapılan inşaatımız devam ediyor.Böylece yardımlarınız vesilesiyle külliyemizin derslik sayısı artacak ve ek binalar ile daha ferah yatakhane inşa etme imkanımız doğacak.

Destek ve Yardımlarınızla Tamamlandı

Planlanan süre içerisinde tamamlanarak ümmet-i Muhammedin ilmî gelişimi, birlik ve beraberliği yolunda hizmet vermeye başlayan İsmailağa Külliyesinin hayırlara vesile olmasını temennî eder, İslâm’ın izzetini muhafaza konusundaki hizmetlerimizin muvaffakiyet ve makbuliyetini Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

Takip Edin

Bize Bağlı Kalın