İSMAİLAĞA KÜLLİYESİ

Başkanın Mesajı

İslâm Âleminin Ümidi Türkiye

Sıkıntılara düçar olan ülkelerde yaşayan mü’min kardeşlerimizin ümidi hâline gelen güzel vatanımız Türkiye’yi yeniden İslâm’ın sancaktarı kimliğine kavuşturmak hepimizin aslî gayesi olmalıdır. Bu gayeye erişmenin; Ehl-i Sünnet itikadını muhafazadan, ilmî tedrisatın devamını sağlamaktan ve yüce dinimiz İslâm’ın bütün değerlerine sahip çıkmaktan başka bir yolu yoktur.

İslâm Medeniyetinin temel yapı taşlarından olan külliyeler, dinî değerlere sahip çıkmanın adresi; ilmî ve hayrî hizmetlerin yüce dinimiz İslâm’ın ruhuna uygun bir şekilde daimi olarak yürütülmesini sağlayan tarih üstü yapılardır. Külliyelerde müştemilâtı vasıtasıyla; talebelerin, ilmî faaliyetlere iştirak edenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır.

İslâm Şehri İstanbul ve İlim Merkezi Fatih

Mahmud Efendi Hazretlerinin rehberliğinde âlim yetiştirme ve sünnet-i seniyyeye bağlılıkla temayüz etmiş İsmailağa Câmiası olarak büyük külliye projemizi mümtaz şehir İstanbul’un, özdeşleşmiş bulunduğumuz güzide semti Çarşamba’da hayata geçirdik ve bu vesilesiyle, manevî silüete önemli bir katkı sağladık

Geçmişten gelen hizmet anlayışını geleceğe taşıyacağına inandığımız İsmailağa Külliyesinin hayırlara vesile olmasını temennî eder, Cenâb-ı Hakk’ın, hizmet ve faaliyetlerimizi rızasına muvafık kılmasını dileriz.

CELÂL ERZİNCANLIOĞLU
İsmailağa Derneği Başkanı